Net-Metering

Περισσοτερα

Αυτόνομα

Περισσοτερα

Εμπορικά Φωτοβολταϊκά

Περισσοτερα

NET METERING

“Το σύστημα συμψηφισμού κιλοβατώρας Net-Metering δίνει τη δυνατότητα σε όποιον έχει ιδιόκτητη μόνιμη κατοικία, να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος έως 4kw,για μονοφασικό και μέχρυ 10 kw για τριφασικό προκειμένου να εξασφαλίσει σημαντική εξοικονόμηση στο ρεύμα που καταναλώνει, αφού υπολογίζεται ότι το σύστημα μπορεί να παράξει μέχρυ 17500 κιλοβατώρες το χρόνο.

Ο τρόπος λειτουργίας του Net-Metering είναι απλός και στηρίζεται στην ιδέα ότι το φωτοβολταϊκό σύστημα είναι συνδεδεμένο απευθείας με το δίκτυο της Α.Η.Κ.

Πιο συγκεκριμένα

 • Γίνεται εγκατάσταση Φ/Β Σύστηματος 3-10 kW (10-28 πολυκρυσταλλικών Φ/Β πλαισίων στην στέγη της οικίας
 • Γίνεται εγκατάσταση καινούργιου αμφίδρομου μετρητή με τον οποίο το σύστημα συνδέεται με το δίκτυο της ΑΗΚ. Η ενέργεια που παράγεται από το Φωτοβολταϊκό σύστημα διοχετεύεται πρώτα στην οικία προς κατανάλωση.
 • Σε αντίθετη περίπτωση, όπου η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες της οικίας, τότε χρησιμοποιείται ενέργεια από το δίκτυο και τις οποίες θα χρεωθεί, εκτός εάν υπάρχουν αποθηκευμένες κιλοβατώρες από προηγούμενους μήνες.
 • Εάν υπάρχει περίσσευμα ενέργειας τότε αυτό διοχετεύεται στο δίκτυο προς αποθήκευση. Η αποθηκευμένη στο δίκτυο ενέργεια είναι διαθέσιμη προς κατανάλωση μέχρι τον Απρίλιο της επόμενης χρονιάς. Εάν δεν καταναλωθεί τότε διαγράφεται.

Χορηγίες

 • Σε 2000 σπίτια ετησίως θα δίνεται επιχορήγηση για την εγκατάσταση του συστήματος με βάση οικονομικά κριτήρια (Βλ. επόμενη παρ). Οι υπόλοιποι 3000 ετησίως δε θα λαμβάνουν χορηγία αλλά ακόμα και έτσι ο χρόνος απόσβεσης του κόστους δεν θα ξεπερνά τα 5 χρόνια.
  Η επιχορήγηση θα είναι 900€ για κάθε 1kWp και θα φθάνει τις 2700€ για το μέγιστο δυνατό σύστημα που μπορεί να εγκατασταθεί .
 • Οικονομικά κριτήρια για χορηγίες:
 • Λήπτες δημοσίου βοηθήματος γραφείου ευημερίας
 • Λήπτες επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας
 • Λήπτες επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος ηλικίας τους και δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 70ο έτος ηλικίας του.
 • Λήπτες επιδόματος φροντίδας σε παραπληγικά/ τετραπληγικά άτομα
 • Λήπτες χορηγίας σε τυφλούς
 • Πολύτεκνοι που λαμβάνουν επίδομα τέκνου για τρία εξαρτώμενα παιδιά και πάνω με ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι €51.258 (για κάθε πρόσθετο παιδί πέραν των τεσσάρων αυξάνεται κλιμακωτά κατά €5.126)
 • Μονοτονικές οικογένειες.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

 • Οι δικαιούχοι της χορηγίας θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση πρώτα στο Ίδρυμα Ενέργειας το οποίο θα παρέχει την έγκριση για το δικαίωμα χορηγίας και έπειτα θα υποβάλουν αίτηση στην ΑΗΚ. Οι μη δικαιούχοι της χορηγίας θα υποβάλουν αίτηση κατευθείαν στην ΑΗΚ.
 • Και στις 2 περιπτώσεις η εταιρεία μας θα αναλαμβάνει χωρίς κόστος την προετοιμασία των αιτήσεων , της τεχνοοικονομικής μελέτης, του ηλεκτρολογικού σχεδίου και όλων των υπόλοιπων εγγράφων που θα απαιτούνται.

Απαιτούμενα Έγγραφα

 • Α) Για Ίδρυμα Ενέργειας ( Μόνο για δικαιούχους χορηγίας) – Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού της ΑΗΚ (εντός του έτους)
 • – Άδεια οικοδομής της κατοικίας ή τίτλο ιδιοκτησίας για το υποστατικό
 • Β) Για ΑΗΚ ( για ΟΛΟΥΣ) – Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού της ΑΗΚ .
 • – Τελευταία 12μηνη κατανάλωση ενέργειας ( μπορείτε να ενημερωθείτε από την ΑΗΚ δίνοντας τον αριθμό του μετρητή)
 • – Τίτλος ιδιοκτησίας υποστατικού και άδεια οικοδομής κατοικίας
 • – Τοπογραφικό σχέδιο οικοπέδου
 • – Ενυπόγραφη βεβαίωση χρήσης οικιστικής μονάδας ότι το υποστατικό χρησιμοποιείται σαν μόνιμη πρώτη κατοικία πιστοποιημένη από Πιστοποιούντα Υπάλληλο (ζητήστε μας το σχετικό έντυπο)
 • – Συγκατάθεση ιδιοκτητών αν είναι παραπάνω από ένας (ζητήστε μας το σχετικό έντυπο)
 • – Σε περίπτωση κοινόχρηστης ταράτσας εξουσιοδότηση από τους υπόλοιπους χρήστες (ζητήστε μας το σχετικό έντυπο)
 • – Έγκριση από Ίδρυμα Ενέργειας (μόνο για δικαιούχους χορηγίας)

Οικονομικά Πλεονεκτήματα

 • Ένα επιπλέον κίνητρο είναι ότι ένα φωτοβολταϊκό σύστημα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τη φύση και πολύ φιλικό στο περιβάλλον με αποτέλεσμα να συμβάλλει στην μείωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκαλούν οι συμβατικές μορφές ενέργειας.
 • Πέραν όμως της συμβολής του στην ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας και κατ’ επέκταση της χώρας μας η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του Net-Metering μπορεί να προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση στο λογαριασμό του ηλεκτρικού σας ρεύματος.
 • Ένα σύστημα συνολικής ισχύος 5kWp μπορεί να παράξει εως 9000 κιλοβατώρες το χρόνο, με αποτέλεσμα να εξοικονομούνται περίπου 1800 ευρώ το χρόνο από το λογαρισμό του ρεύματος.

Ποιο είναι το κόστος

 • Όλη η εγκατάσταση των 4kWp στοιχίζει περίπου €6000, τελική τιμή +250€ για στην ΑΗΚ για τον μετρητή.( Μόνο μετά από επι τόπου μετρήσεις και αφού γίνει μελέτη για χωροθέτηση του συστήματος θα είμαστε σε θέση να σας δώσουμε την τελική προσφορά μας.)
 • Το σύστημα εξοικονομεί στον ιδιοκτήτη περίπου €1500 το χρόνο για την διάρκεια ζωής των φωτοβολταϊκών πλαισίων που είναι 25 – 30 χρόνια.
 • Η πραγματική εξοικονόμηση είναι παραπάνω καθώς η συνήθης διατίμηση της ΑΗΚ είναι κλιμακωτή, δηλαδή οι πρώτες 120kwh χρεώνονται με χαμηλότερη τιμή από τις επόμενες.
 • Η απόσβεση γίνεται περίπου στα 5 χρόνια και στα 20 χρόνια έχω μια συνολική εξοικονόμηση30000€, με σημερινές τιμές ρεύματος!
 • Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του σχεδίου Net-Metering είναι ότι έχει να κάνει μόνο με κιλοβατώρες. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιώτης ΔΕΝ εξαρτάται από το αν έχει λεφτά το κράτος, πότε θα τον πληρώσει και είναι απρόσβλητο σε οποιαδήποτε μελλοντική φορολογία.

Δανειοδοτηση

 • Σε περίπτωση δανείου, €6.000 για πέντε χρόνια, ( τραπεζικά ιδρύματα και συνεργατικές )τότε ο ιδιοκτήτης δίνει δόση όση περίπου είναι η εξοικονόμηση του, περίπου 100€ το μήνα. Δηλαδή πληρώνει όσο πληρώνει και σήμερα το ρεύμα του και μετά τα 5 χρόνια θα έχει εξοφλήσει και θα έχει εξοικονόμηση 1500€ το χρόνο για τα επόμενα15 χρόνια.