Συχνές ερωτήσεις για τα Φωτοβολταϊκά

Γιατί να στραφώ στην ηλιακή ενέργεια;

Για να καλύψετε δύο τουλάχιστον ανάγκες. Την ανάγκη σε ενέργεια και την ανάγκη να προστατευτεί το περιβάλλον.

Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών είναι αδιαμφισβήτητα. Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, άρα όχι από συμβατικά καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός περίπου κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (με βάση το σημερινό ενεργειακό μείγμα στην Ελλάδα και τις μέσες απώλειες του δικτύου). Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα του ενός κιλοβάτ, αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν δύο στρέμματα δάσους. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι, ως γνωστόν, το σημαντικότερο “αέριο του θερμοκηπίου” που συμβάλλει στις επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές. Η στροφή στις καθαρές πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή, αποτελεί τη μόνη διέξοδο για την αποτροπή των κλιματικών αλλαγών που απειλούν σήμερα τον πλανήτη. Επιπλέον, η χρήση της ηλιακής ενέργειας συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές και άλλων επικίνδυνων ρύπων που επιφέρουν σοβαρές βλάβες στην υγεία και το περιβάλλον (καρκινογόνα μικροσωματίδια, οξείδια του αζώτου, κ.α)

Πώς λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά;

Το ηλιακό φως είναι ουσιαστικά μικρά πακέτα ενέργειας που λέγονται φωτόνια. Τα φωτόνια περιέχουν διαφορετικά ποσά ενέργειας, ανάλογα με το μήκος κύματος του ηλιακού φάσματος. Το γαλάζιο χρώμα ή το υπεριώδες για παράδειγμα, έχουν περισσότερη ενέργεια από το κόκκινο ή το υπέρυθρο. Οταν λοιπόν τα φωτόνια προσκρούσουν σε ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο (που είναι ουσιαστικά ένας “ημιαγωγός”), άλλα ανακλώνται, άλλα το διαπερνούν και άλλα απορροφώνται από το φωτοβολταϊκό. Αυτά τα τελευταία φωτόνια είναι που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Τα φωτόνια αυτά αναγκάζουν τα ηλεκτρόνια του φωτοβολταϊκού να μετακινηθούν σε άλλη θέση και ως γνωστόν ο ηλεκτρισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά κίνηση ηλεκτρονίων. Σ’ αυτή την απλή αρχή της φυσικής λοιπόν, βασίζεται μια από τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρισμού.

Από τι αποτελείται το φωτοβολταϊκό σύστημα;

Τα στοιχεία ενός διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος είναι:

 • Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια τα οποία μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια,
 • οι αντιστροφείς οι οποίοι μετατρέπουν το συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα,
 • η υποκατασκευή που αποτελείται από το σύστημα στήριξης, την καλωδίωση, την αντικεραυνική προστασία και τον μετρητή που καταγράφει την ηλεκτρική ισχύ που τροφοδοτείται στο δίκτυο

Τα μη-διασυνδεδεμένα (stand-alone) φωτοβολταϊκά συστήματα χρησιμοποιούν ρυθμιστές φόρτισης σε συνδυασμό με τον μετατροπέα και συσσωρευτές αποθήκευσης για να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια όταν δεν υπάρχει ηλιακό φως, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της νύκτας.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών;

Τα φωτοβολταϊκά συνεπάγονται σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία. Οφέλη για τον καταναλωτή, για τις αγορές ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Τα φωτοβολταϊκά είναι μία από τις πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες της νέας εποχής που ανατέλλει στο χώρο της ενέργειας. Μιας νέας εποχής που θα χαρακτηρίζεται ολοένα και περισσότερο από τις μικρές αποκεντρωμένες εφαρμογές σε ένα περιβάλλον απελευθερωμένης αγοράς.

Η ηλιακή ενέργεια είναι μια καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται από κανέναν και αποτελεί ένα ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο, που παρέχει ανεξαρτησία, προβλεψιμότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία. Όλα τα φωτοβολταϊκά έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 • Η πηγή ενέργειας (ήλιος) είναι δωρεάν και ανεξάντλητη
  μηδενική ρύπανση
 • τα φωτοβολταϊκά πλαίσια ανακυκλώνονται
 • αθόρυβη και ασφαλής λειτουργία
 • αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής
 • απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων για τις απομακρυσμένες περιοχές
 • δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες]
 • μπορούν να ενσωματωθούν σαν δομικά στοιχεία σε διάφορες κατασκευές
 • ελάχιστη συντήρηση
 • βοηθούν στη βελτίωση της ασφαλούς τροφοδοσίας ενέργειας της χώρας μας

Πόση ενέργεια παράγει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα;

Η παραγόμενη ενέργεια ενός φωτοβολταϊκού συστήματος εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες (περιβαλλοντικές συνθήκες) και εσωτερικές παραμέτρους (χωροθέτηση του συστήματος, χρησιμοποιούμενη τεχνολογία).
Η απόδοση ενός φωτοβολταϊκού πλαισίου εξαρτάται από το μέγεθος του φωτοβολταϊκού συστήματος, την τεχνολογία του, τον προσανατολισμό του, την κλίση του σε σχέση με το έδαφος ή την οροφή πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί, τις τιμές ηλιακής ακτινοβολίας στο χώρο εγκατάστασης και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Οι σκιάσεις πάνω στα Φ/Β πλαίσια – ακόμα και εάν παρατηρούνται μόνο συγκεκριμένες ώρες της ημέρας – μειώνουν την απόδοση του συστήματος και πρέπει να αποφεύγονται.

Ποια είναι η διάρκεια ζωής ενός φωτοβολταϊκού συστήματος;

Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής ενός φωτοβολταϊκού πλαισίου είναι 30 χρόνια. Η απόδοση ενός φωτοβολταϊκού πλαισίου είναι πολύ υψηλή – πάνω από 80% της αρχικής ισχύος μετά από 25 χρόνια, κάτι που κάνει τα φωτοβολταϊκά, μία πολύ αξιόπιστη τεχνολογία μακροπρόθεσμα.

Ποιές είναι οι εφαρμογές των φωτοβολταϊκών συστημάτων;

 • Διασυνδεδεμένα οικιακά συστήματα
  Αυτός είναι ο πλέον δημοφιλής τύπος φωτοβολταϊκού συστήματος σε οικίες . Όλη η παραγόμενη ενέργεια από το φωτοβολταϊκό σύστημα διοχετεύεται στο δίκτυο της ΑΗΚ και αγοράζεται από αυτή .Ο ιδιοκτήτης συνεχίζει να αγοράζει ρεύμα από τη ΑΗΚ και στο τέλος κάθε διμήνου λαμβάνει πιστωτικό λογαριασμό (παραγωγή μείον κατανάλωση).
 • Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά πάρκα
  Τα διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά πάρκα, παράγουν σε ένα μόνο σημείο μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Το μέγεθος των συστημάτων αυτών κυμαίνεται από μερικές δεκάδες kW μέχρι μερικά ΜW. Κάποια από αυτά τα συστήματα είναι εγκατεστημένα σε μεγάλα βιομηχανικά κτίρια, όπως αεροδρόμια ή σιδηροδρομικούς σταθμούς κ.α
 • Μη διασυνδεδεμένα συστήματα για ηλεκτροδότηση απομακρυσμένων περιοχών
  Σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δίκτυο της ΑΗΚ, το φωτοβολταϊκό σύστημα συνδέεται σε συσσωρευτή μέσω ενός ρυθμιστή φόρτισης και κατάλληλου μετατροπέα. Τα μη διασυνδεδεμένα συστήματα χρησιμοποιούνται για να τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια απομακρυσμένες περιοχές.
 • Μη διασυνδεδεμένα βιομηχανικά συστήματα
  Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την ηλιακή ακτινοβολία σε απομακρυσμένες περιοχές βρίσκει συχνή εφαρμογή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ιδιαίτερα για να διασύνδεει απομακρυσμένες περιοχές με την υπόλοιπη χώρα. Οι σταθμοί αναμετάδοσης για κινητά τηλέφωνα που τροφοδοτούνται από φωτοβολταϊκά ή υβριδικά συστήματα αναμένεται να έχουν ευρεία εφαρμογή. Άλλες εφαρμογές περιλαμβάνουν φωτεινούς σηματοδότες, σήμανση αυτοκινητοδρόμων κ.α Όλες οι παραπάνω εφαρμογές είναι οικονομικά ελκυστικές, καθώς επιτρέπουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές απομακρυσμένες από το δίκτυο της ΑΗΚ, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο το υψηλό κόστος εγκατάστασης δικτύου.

Μπορώ να απαλλαγώ από τη ΑΗΚ αν στραφώ στην ηλιακή ενέργεια;

Ναι, αλλά δεν είναι απαραίτητο, ούτε σκόπιμο τις περισσότερες φορές. Ας δούμε γιατί.
Υπάρχουν δύο τρόποι να χρησιμοποιήσει κανείς τα φωτοβολταϊκά. Σε συνεργασία με το δίκτυο της ΑΗΚ ή ανεξάρτητα από αυτό.
Ένα σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού με φωτοβολταϊκά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το δίκτυο της ΑΗΚ (διασυνδεδεμένο σύστημα). Στην περίπτωση αυτή, πουλάει κανείς το ηλιακό ρεύμα στο δίκτυο έναντι μιας ορισμένης από το νόμο τιμής και συνεχίζει να αγοράζει ρεύμα από τη ΑΗΚ όπως και σήμερα για να καλύψει τυχόν ανάγκες του. Έχει δηλαδή ένα διπλό μετρητή για την καταμέτρηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας.
Εναλλακτικά, μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μπορεί να αποτελεί ένα αυτόνομο σύστημα που να καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών ενός κτιρίου ή μιας επαγγελματικής χρήσης. Για τη συνεχή εξυπηρέτηση του καταναλωτή, η εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια μονάδα αποθήκευσης (μπαταρίες) και διαχείρισης της ενέργειας.

Πόσο ισχυρό πρέπει να είναι ένα φωτοβολταϊκό σύστημα για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού μου;

Αν επιλέξετε ένα διασυνδεδεμένο σύστημα, το πόσης ισχύος θα είναι το φωτοβολταϊκό σύστημα εξαρτάται μόνο από δύο παραμέτρους. Τη διαθέσιμη επιφάνεια στο κτίριο ή το οικόπεδό σας για να εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά και τα χρήματα που είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε. Θα μπορούσατε π.χ. να βάλετε ένα σύστημα που καλύπτει μόλις το 10% των αναγκών σας (αν έχετε λίγο χώρο και χρήματα) ή και να υπερκαλύψετε πολλές φορές τις ανάγκες σας (πουλώντας πράσινη ενέργεια στο δίκτυο).

Στην περίπτωση των αυτόνομων εφαρμογών, παρότι μπορεί κανείς να δώσει κάποια γενική κατεύθυνση όπως, ότι “ένα φωτοβολταϊκό σύστημα των 2-3 κιλοβάτ (KWp) μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας τριμελούς οικογένειας”, θα πρέπει να γίνει μια εμπεριστατωμένη μελέτη των αναγκών του σπιτιού σας για να έχετε μια σαφή απάντηση. Ο χώρος σας, οι ηλεκτρικές συσκευές που διαθέτετε, το πόσοι και για πόσο χρόνο τις χρησιμοποιείτε, το αν το σπίτι σας χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία ή ως εξοχικό είναι παράγοντες καθοριστικοί για το μέγεθος των ενεργειακών σας αναγκών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να υπολογίσουμε μαζί την βέλτιστη ισχύ ώστε να καλύψετε με ασφάλεια τις ανάγκες σας χωρίς να μπείτε σε περιττά έξοδα.

Τι ενεργειακές ανάγκες μπορώ να καλύψω με ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα;

Φωτισμό, ψύξη, ηχητική κάλυψη και οποιαδήποτε ουσιαστικά ενεργειακή ανάγκη μπορεί να καλυφθεί από ένα κατάλληλα σχεδιασμένο φωτοβολταϊκό σύστημα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρει κανείς για τα φωτοβολταϊκά είναι ότι παράγουν συνεχές ρεύμα.

Κτίζω τώρα την κατοικία μου. Ποιά είναι η καλύτερη στιγμή για να σκεφτώ την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών;

Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Καλό είναι το φωτοβολταϊκό σύστημα που θα εγκαταστήσετε να έχει ενταχθεί από την αρχή στο σχεδιασμό του σπιτιού. Μια συνολική μελέτη που θα καλύπτει την εξοικονόμηση ενέργειας (μόνωση, παράθυρα, σκίαση κλπ), τη θέρμανση και τον κλιματισμό και τις ανάγκες σε ηλεκτρισμό (με φωτοβολταϊκά), θα σας βοηθήσει να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος. Η θέση των φωτοβολταϊκών έχει μεγάλη σημασία για την απόδοσή τους.

Αν κτίζετε τώρα την κατοικία σας μπορείτε να διαμορφώσετε τη στέγη σας κατάλληλα ώστε να υποδεχθεί τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Θα γλιτώσετε έτσι χώρο από τον κήπο ή την αυλή, καθώς και μέρος των εξόδων στήριξης των πλαισίων, βελτιστοποιώντας παράλληλα τη θέση των πλαισίων για να αξιοποιούν στο μέγιστο την ηλιοφάνεια.

Είναι το κτίριο που διαθέτω κατάλληλο να δεχθεί φωτοβολταϊκά;

Τα περισσότερα κτίρια είναι κατάλληλα. Αρκεί να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
Να υπάρχει επαρκής ελεύθερος και ασκίαστος χώρος, αν είναι δυνατόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Διαφορετικά, το σύστημά σας θα λειτουργεί με μικρότερη απόδοση.
Τα φωτοβολταϊκά έχουν τη μέγιστη απόδοση όταν έχουν νότιο προσανατολισμό. Αποκλίσεις από το Νότο έως και 45o είναι επιτρεπτές, μειώνουν όμως την απόδοση.
Η σωστή κλίση του φωτοβολταϊκού σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. Συνήθως επιλέγεται μια κλίση που να δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στην Ελλάδα, η βέλτιστη κλίση είναι γύρω στις 30o. Μην ανησυχείτε πάντως. Τη σωστή κλίση θα τη βρει ο τεχνικός που θα κάνει την εγκατάσταση.

Πώς μου προτείνετε να αρχίσω;

Ελάτε σε επαφή με την ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΤΔ, να συζητήσουμε τις ανάγκες σας, να δούμε τους χώρους σας και να σας προτείνουμε την οικονομικότερη και αποδοτικότερη πρόταση.