ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ NET METERING 3kWp
4.400€ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ
4.800€ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ!!

Φωτοβολταϊκό σύστημα Net Metering 3kWp για συμψηφισμό κατανάλωσης έως 5.400KWh ετησίως.

  • ΜΕ Εγκατάσταση από συνεργείο μας,
  • Με επίβλεψη μηχανικού,
  • ΜΕ Αδειοδότηση
  • Και Πραγματικη Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών!

Το απαιτούμενο εμβαδό είναι για στέγη 30τμ και για ταράτσα-έδαφος 40-50τμ
Το συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό δύναται να μειώσει τους ετήσιους λογαριασμούς σας ρεύματος κατά 1200€.

Αποτελείται από:

  • ΦΒ πλαίσια 15 x QCELL QPEAK267W 
    (ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ πάνελ, 12χρόνια Πραγματική Εγγύηση προϊόντος, 25 γραμμική χρόνια εγγύηση απόδοσης, υψηλότερη απόδοση σε υψηλές θερμοκρασίες, PID-free, 100% ελεγμένα κουτιά και δίοδοι, συναρμολογημένο και όχι βιδωμένο πλαίσιο κα.)
  • Αντιστροφέας Danfoss DLX 2.9 (5 χρόνια εγγύηση)
  • Βάσεις στήριξης Ιταλικά Προφίλ αλουμινίου INOX MARE (προς αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης)